Bedankje

Schutterij De Eendracht kan terug zien op een geweldig mooi schuttersjaar.

Het jaar willen we dan ook afsluiten door een dankwoord te richten aan:

  • De  sponsoren voor hun bijdrage op welke manier u dit ook heeft gedaan. We zijn blij dat er vele sponsoren onze schutterij een warm hart toedragen en hier graag wat in willen betekenen. Dank je wel hiervoor!
  • De vrijwilligers: zonder vrijwilligers zou een vereniging niet kunnen bestaan. De vrijwilligers die dit jaar op welke manier dan ook iets voor de schutterij hebben betekent. Dank je wel hiervoor!
  • Leden van de schutterij: dit jaar zijn er diverse evenementen geweest waarin jullie lieten zien waar een schutterij voor staat. Dank je wel hiervoor!

Nieuwe beheerder Schuttersgebouw:

Jan Sessink stopt m.i.v. 01-01-2018 als beheerder schuttersgebouw. Jan heeft met veel passie het gebouw beheert samen met zijn echtgenote Annie. Als bestuur en leden zijn we Jan hier zeer erkentelijk voor. Wijnand Jansen gaat zijn taak als beheerder overnemen. We hopen dat Wijnand deze taak ook met veel passie mag gaan doen en wensen hem veel succes.

Tot slot willen we alle sponsoren, vrijwilligers, leden schutterij en iedereen die zich verbonden voelt met de schutterij, gezellige sfeervolle feestdagen en een gezond en gelukkig 2018 toewensen.

Bestuur Schutterij “De Eendracht” Etten