Memoriam Berry

Berry van Aken,

Vandaag nemen we afscheid van ons erelid, Berry van Aken.
Berry kennen we allemaal als een veelzijdig en actief persoon. Naast dat hij al jaren als Tamboer en 2e Tamboer-maitre actief was, is hij ook secretaris in het bestuur van onze vereniging geweest.

Hij hielp bij het organiseren van de verschillende evenementen die de schutterij kent. Denk aan concoursen, het keizerschieten en het opbouwen en afbreken van de kermis.
Berry was daarbij een onopvallend persoon, maar zeer kundig en nodig voor een goed verloop van deze activiteiten.

Berry heeft voor onze ereleden speldjes ontworpen. Hij was al ziek toen hij vol trots het eindresultaat toonde. Hij wist toen nog niet dat hij enkele weken later zelf één van deze speldjes zou krijgen. Samen met Marian is het gelukt om hem op die laatste oefenavond voor de zomer te laten komen. Berry was verbaasd en vereerd dat hij werd toegevoegd aan de lijst met ere-leden. Het feit dat hij zo verbaasd was, kenmerkte Berry. Hij was geen persoon die perse in de belangstelling hoefde te staan. In hem klopte een schuttershart.

Berry’s plaats in ons korps was rechts voorin. Dat was het al jaren en er zijn maar weinig optredens geweest waarbij die plek niet door hem gevuld was. Ook na het optreden bleef Berry vaak gezellig nog even hangen. Een biertje en een praatje.
en op de jaarlijkse feestavond maakte altijd steenvast een dansje met zijn Marian.

Een aantal weken geleden kregen we te horen dat het steeds slechter met Berry ging. We hadden hem graag nog één keertje willen ophalen voor een oefenavond, maar daarvoor was zijn gezondheid al te zwak. Al snel is toen het plan ontstaan om hem bij hem thuis als korps nog een groet te brengen.
Op 6 juni zijn we met het gehele korps naar Doetinchem gegaan om hem en zijn familie daar een serenade te brengen.
Het was mooi dit nog een keer voor hem te kunnen doen.

Vandaag brengen wij hem onze laatste eer met een erehaag van vendeliers en schutters.
Voor Berry die al 54 jaar lang actief lid was van onze schutterij.
Veel te vroeg overleden, we zullen hem missen.